Skip to content Skip to footer

Ar-Ge Kültürümüzle Geleceğe Emin Adımlar

Otomotiv endüstrisi, sürekli gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda hızla ilerlemekte ve bu ilerleme, yüksek kaliteli yedek parçalara olan talebi artırmaktadır. Bu talebi karşılayan ve otomotiv sektöründe adını duyuran Oskim, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine odaklanarak sektörün önde gelen firmalarından biri olmayı başarmıştır. Şirketin bu başarısının arkasında, yaratıcılık ve mühendislik harikası olan Oskim Ar-Ge Merkezi yer almaktadır.

Arge-Merkezimiz, yedek parçaların kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak için son derece titiz test ve kalite kontrol prosedürleri uygular. Bunun yanında gelişmiş simülasyon ve test yeteneği sayesinde, Oskim Ar-Ge Merkezi yedek parçaların prototip aşamalarında önemli ölçüde maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

Endüstri 4.0 Odaklı

Yarının Teknolojisini Bugünden Tasarlıyoruz! Sürekli gelişen teknolojiler ve inovatif yaklaşımlarla, sektörde öncü çözümleri müşterilerimize sunuyoruz.

Sürdürülebilir İnovasyon

Ar-Ge faaliyetlerimizle doğal kaynakları koruma ve atık azaltımı konusunda ileri teknolojiyle çalışıyoruz.

Fikirlerden Dünyalar Yaratmak

Çeşitli disiplinlerde çalışan ekip üyelerimizle, yaratıcı fikirleri hayata geçirerek, gelecekteki dünyayı şekillendirmeye ve geliştirmeye odaklanıyoruz.

Ürün Tasarım ve Simülasyonu

Ar-Ge ekibimiz bilgisayar tabanlı ürün tasarımı, tersine mühendislik ve üretim analizi dahil olmak üzere mobilite çözümü için kritik öneme sahip alanlarda kapsamlı yeteneklere sahiptir. Ürün tasarımı aşamasında tersine mühendislik ve ürün geliştirme çalışmalarına odaklanan firmamız Ar-Ge ekibi ile ürün kalitelerinin daima iyileştirilmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda mevcut ürünlerin performanslarının arttırılması, piyasada etki göstermeye başlayan daha yüksek mukavemetli farklı malzemeler kullanılarak mevcut ürünlerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu çalışmaları sürdürürken analiz ve simülasyon yetkinliklerini de bünyesine kazandırmıştır.

Proses Tasarımı Ve Simülasyonu

Ham maddeden başlayarak ürünün son haline gelinceye dek üzerinde tam kontrol sağlamak isteyen ve bütün proses yetkinliklerine sahip olmak için yol alan firmamız, proses tasarımlarının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve yeşil mutabakat kapsamında daha az enerji sarfiyatı, malzeme kullanımı, karbon ayak izinin düşürülmesi ile nihai ürünün elde edilmesi için çalışmaktadır. Bu bağlamda Ar-Ge ekibimiz verimlilik konusunda günden güne kendini geliştirmekte, proses simülasyonları ve kapsamlı analizler ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yetkinlik alanımıza girmeyen ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte sektöre yeni giren proses tekniklerini yakından takip etmekteyiz. Müşterilerimize en iyi çözümü en kapsamlı ve en verimli şekilde sunabilmek adına rekabet gücümüzü günden güne arttırmayı hedefliyoruz.

Kalıp Tasarımı

Firmamız imalat verimliliğini arttırmak için gerekli araçların, yöntemlerin ve prosedürlerin analizini, planlanmasını, tasarımını, yaparak talaşlı imalat proseslerinin daima iyileştirilmesi ve bu prosesleri kendi bünyesinde yapabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. OSKİM kendi üretim ve tasarım sürecini kontrol edebilmek için uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Müşterilerine kalite güvencesini en doğru şekilde sağlayabilmek için Ar-Ge ekibimiz talaşlı imalat proseslerinde sektörü yakından takip etmekte ve sürekli iyileştirme amacıyla projeler sürdürmektedir.

Tersine Mühendislik

Ana faaliyet olarak Aftermarket sektöründe çalışmakta olan firmamız tersine mühendislik uygulamaları ile ürünler üretmektedir. Tersine mühendisliği yeni ürünler üretmek, mevcut ürünleri geliştirmek ve buradan kazandığı Know-How ile ürün ailesini çeşitlendirmek, yeni alanlara da adım atabilmek için kullanmayı amaçlayan firmamız bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Ar-Ge birimimiz üretilen parçalarda tersine mühendislik ile elde ettiği verileri ürün ve proses alanında yaptığı Ar- Ge projelerinde kullanmakta, geleceğin e-mobilite çözümlerinin uygulanabilmesi için global gelişmelere uyum sağlamayı, teknoloji seviyesini daima bir adım ileriye taşımayı kendine ilke edinmiştir.

Dinamik ve Mekanik Testler

Ar-Ge, Üretim ve Testler aşamasında ürün üzerinde tam kontrol sağlamayı hedefleyen ve müşteri gerekliliklerini eksiksiz sağlamayı amaçlayan firmamızda ürün ve proses üzerinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin bünyemizde gerçekleştirilebilmesi için kendi ömür test makinelerimizi tasarlıyoruz. Ar-Ge ekibimiz firma içerisindeki her proses için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve müşteriye güvenceyi firma imkanlarıyla sunmayı hedeflemekte. Buradan hareketle test kabiliyetimizi her geçen gün arttıyor, bununla ilişkili projeler yürütüyoruz.

Elektromobilite Çözümleri

Elektromobilite yani E-Mobilite, araç tasarımını fosil yakıtların ve karbon gazı emisyonlarının kullanımından uzaklaştırmak için tasarlanmış elektrikle çalışan güç aktarma organlarının geliştirilmesi için genel bir terimdir. Tam elektrikli araçları, hibrit elektrikli araçları ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullananları içerir. Bunların tümü, gelecek için elektronik güdümlü araçların fikirlerini temsil etmesi bir yana, pratikte hayatımıza girmiş, gelecekte de daha fazla yer kaplayacağı, artan CO2 emisyonları ve gittikçe az bulunan fosil yakıt kaynakları karşısında değişen toplumumuz için entegre bir iklim, enerji ve mobilite stratejisi oluşturmakta öncülük ediyor. Şirket olarak, E-Mobilite çözümlerimizle yalnızca bir parçaya katkıda bulunmak değil, aynı zamanda akıllı ve kaynakları koruyan bir yaşam tarzının merkezi bir bileşeni olmak istiyoruz. Geleceğimizin sorumluluğunu üstlenmek için bugün hep birlikte başlamalıyız.