Skip to content Skip to footer

OSKİM Ar-Ge Ekibi Yeni Projeksiyon Kaynak Çalışmasını Akademik Alanda Yayınladı


          

OSKİM Ar-Ge Merkezi olarak yaptığımız tüm çalışmaları akademik faydaya dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan ve günden güne gelişen Ar-Ge kültürünün bir parçası olmak ve bu tip çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak için oldukça çaba harcıyoruz. Akademi ve sanayinin ortaklığından, omuz omuza çalışmasından elde edilen faydanın farkındayız. Bu faydayı hem kendi çalışmalarımızda kullanmak, hem de ülkemiz yararına güzel çalışmalara dönüştürmek için çalışıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Yayınlanan  ‘’Projeksiyon Kaynağın Proses Parametrelerinin S355mc Klevis Braketin Bağlantı Performansına Etkisi’’ makalemizde otomotiv sektöründe kullanılan amortisörün bağlantı ekipmanlarından biri olan klevis braketin üretiminde rol oynayan projeksiyon kaynak prosesinin iyileştirilmesi ve projeksiyon kaynak parametrelerinin klevis braketin mekanik performansını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu kapsamda, 9 farklı proses kullanılarak numuneler üretilmiş ve bu numunelerin kopma testleri yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre ANOVA analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, en etkili parametrenin %80 oranında kaynak basıncı olduğu ve kaynak sıkma süresinin etkisinin ihmal edilebilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, projeksiyon kaynağıyla yapılan 5 farklı noktanın en kritik 2 noktasının kesitlerinin makro ve mikro yapısı incelenmiştir. Kaynak süresinin artmasıyla birlikte ısıl girdinin arttığı ve bunun sonucunda mikro yapıdaki ısı tesirli alanların ve füzyon bölgesinin boyutlarının arttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, kaynak basıncının artması mikro yapıyı olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, kaynak kesitlerinin ortalama sertlik değerlerinin, bu mikro yapıdaki değişimden etkilendiği gözlenmiştir.

Leave a comment