Skip to content Skip to footer

Kurumsal Bakış açımız

Yeşil Gelecek Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlarken, kültürümüze ve işimize odaklanarak sürdürülebilir bir dünyaya ulaşma çabalarımıza hız veriyoruz.

Bu vizyonumuzla, doğal kaynakları korumak, çevreye duyarlılık göstermek ve topluluklarımızın refahını artırmak için önemli adımlar atmaktayız.

businessman-hold-circular-economy-icon-sustainable-waste-environment-renewable-resources

Sürdürülebilir, Doğaya Saygılı ve Yeşil Enerjiyi destekleyen
üretim alt yapımızla daha rekabetci

Nihan Sekirden Baraş

Ticari Koordinatör

Kurumsal sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Üretim süreçlerimizde çevreye zarar vermeden, enerji ve su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak atıkları en aza indirmeye çalışıyoruz.

Yeşil Enerji Kullanımı

Geri Dönüşüm

Su Kullanımı

İklime Saygı

Kalkınma